CYPRAEIDAE

Category under CYPRAEIDAE

ARESTORIDES ARGUS ARGUS

AUSTRASIATICA LANGFORDI

BARYCYPRAEA TEULEREI

BISTOLIDA STOLIDA RUBIGINOSA

BISTOLIDA STOLIDA SALARYENSIS

BISTOLIDA STOLIDA STOLIDA

CALLISTOCYPRAEA NIVOSA

CHELYCYPRAEA TESTUDINARIA

CRIBRARULA EXMOUTHENSIS ROTTNESTENSIS

CYPRAEA TIGRIS

CYPRAEOVULA FUSCORUBRA

ERRONEA VREDENBURGI

LEPORICYPRAEA MAPPA

LEPORICYPRAEA MAPPA ALIWALENSIS

LEPORICYPRAEA MAPPA GEOGRAPHICA

LEPORICYPRAEA VALENTIA

LYNCINA AURANTIUM

LYNCINA LYNX

LYNCINA VITELLUS

MAURITIA ARABICA

MAURITIA ARABICA ASIATICA

MAURITIA DEPRESSA

MAURITIA DEPRESSA DISPERSA

MAURITIA EGLANTINA

MAURITIA MAURITIANA

MONETARIA ANNULUS

MONETARIA ANNULUS F. CIRCUMPICTA

MONETARIA CAPUTSERPENTIS

MONETARIA MONETA

NARIA HELVOLA

NARIA LAMARCKII REDIMITA PHUKETENSIS

NARIA MILIARIS

OVATIPSA CHINENSIS

PALMADUSTA ZICZAC ZICZAC

PERISSEROSA GUTTATA

PERISSEROSA GUTTATA SURINENSIS BENGALENSIS

PERISSEROSA GUTTATA SURINENSIS F. MINIMA

PUSTULARIA BISTRINOTATA EXCELSIOR

STAPHYLAEA LIMACINA LIMACINA

STAPHYLAEA STAPHYLAEA

TALPARIA TALPA

ZOILA VENUSTA EPISEMA SORRENTENSIS